fbpx

Productie van zonne-energie voldeed 100% aan vraag in Zuid-Australië

Afgelopen zondag, een zomerdag in Australië, werd in Zuid-Australië voor het eerst 100% van de benodigde energie geleverd door zonnepanelen.

In de staat Victoria werd voor meer dan 2,5 uur zelfs méér zonne-energie geproduceerd dan dat er energie gevraagd werd. Dit is een gigantische mijlpaal, die in de toekomst vaker en voor langere perioden opnieuw bereikt zal worden. Door de combinatie van een relatief lage vraag in het weekend, milde temperaturen en zonnig weer in Australië zullen zeker meer records sneuvelen.

(Zuid-)Australië is een grote voorloper op vlak van groene energie en energieopslag. Daar zijn ze dan ook volop bezig met de energietransitie, dé sleutel voor de toekomst. Energie zal in de toekomst namelijk steeds meer lokaal worden geproduceerd, opgeslagen en verbruikt. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van Virtual Power Plants.

Virtual Power Plants

Een Virtual Power Plant (VPP) of virtuele energiecentrale is een energiecentrale gebaseerd op software in plaats van een fysieke centrale. Een VPP verbindt verschillende energieopslagsystemen om een ​​energienetwerk te vormen. Het helpt niet alleen eindgebruikers om winst te maken doordat ze hun hernieuwbare energie aan het netwerk leveren, maar vervult ook verschillende belangrijke functies voor het net.

Het centrale controlesysteem van de VPP bewaakt, coördineert en controleert bijvoorbeeld alle opslagsystemen binnen zijn bereik om te reageren op eventuele onevenwichtigheden. Zo kan een VPP het vermogen in realtime beheren om de netstabiliteit te behouden en zorgen voor peak shaving.

Zuid-Australië neemt de leiding in de uitrol van batterijopslag en VPP’s. Dit doen ze aan de hand van het Home Battery Scheme, een subsidieplan van de Zuid-Australische regering om betaalbare en betrouwbare energie toegankelijk te maken voor alle Zuid-Australiërs.

Het Home Battery Scheme geeft alle Zuid-Australiërs die op het net zijn aangesloten toegang tot overheidssubsidies en leningen met een lage interestvoet. Dit om hen te helpen betalen voor een thuisbatterijsysteem en/of nieuwe zonnepannelen indien nodig. De subsidie ​​is beschikbaar voor alle Zuid-Australiërs en de batterijen van AlphaESS voldoen aan de voorwaarden hiervoor.

AlphaESS neemt dan ook een leidersrol op in het opzetten van Virtual Power Plants en energieopslag in Zuid-Australië.

AlphaESS en de ShineHub VPP

In 2019 werd in Lonsdale, Zuid-Australië zo’n virtuele energiecentrale opgestart: de ShineHub VPP. De AlphaESS-batterijen maken hiervan deel uit.

De ShineHub VPP is een virtuele energiecentrale die stroom kan halen uit huishoudelijke batterijen als het extra energie nodig heeft. Zuid-Australiërs kunnen lid worden van de ShineHub VPP als ze een bestaande AlphaESS-batterij hebben of door een nieuwe aan te schaffen. Ze ontvangen een betaling elke keer dat hun batterij wordt gebruikt om het elektriciteitsnet te ondersteunen. Op die manier besparen de energieconsumenten op hun energierekening en helpen ze mee eventuele stroomuitvallen en traditionele energiecentrales te verminderen.