fbpx

VREG maakt sterke kosten/baten analyse voor uitrol digitale meters

De uitrol van de digitale meter is een goede beslissing. De meter is immers cruciaal voor de energietransitie. Door het inzicht dat hij geeft in het energieverbruik kan slimmer worden omgesprongen met aardgas en elektriciteit: minder energie verbruiken, verbruiken wanneer elektriciteit het goedkoopst is, de elektriciteitsproductie van zonnepanelen onmiddellijk zelf gebruiken, aldus de VREG.

Op vraag van minister Zuhal Demir actualiseerden de VREG de kosten-batenanalyse (KBA) over de uitrol van digitale meters. Ze bestudeerden ook een versnelde uitrol van 80% van de digitale meter tegen uiterlijk 2024.
 
Men onderzocht voor Vlaanderen als geheel of de positieve effecten van de digitalemeteruitrol groter zijn dan de kosten. Ze analyseerden het verschil tussen de situatie met klassieke meters en de situatie met invoering van digitale meters en dit vanuit het oogpunt van verschillende spelers: verbruikers, overheid, milieu en maatschappij, distributienetbeheerders, energieleveranciers en producenten.
 
Resultaten 
Voor een uitrol van 80% van de digitale meters in 2024 zijn de baten voor de maatschappij ruim hoger dan de kosten. Bij een gemiddelde waarde van de installatiekost is de globale baat +888 miljoen €. Dit is een stuk positiever dan een uitrol over 15 jaar, waarvoor we een baat van +768 miljoen € berekenen.
 
De baat voor milieu en maatschappij levert een belangrijke bijdrage aan de KBA. Hierin zit vooral de verminderde CO2– uitstoot. Een deel baten komt door vermeden fraude. Daarnaast is er de energiebesparing bij verbruikers.
 
Impact op de distributienettarieven
Tegenover de algemene baten voor de maatschappij, staat dat de versnelde uitrol van de digitale meter wel tot een verhoogde kost voor de distributienetbeheerders leidt. Een kost die zij via de distributienettarieven kunnen doorrekenen aan de klant. Bij een uitrol van 80% in 2024 is het effect voor een gemiddeld gezin ongeveer 3,6 €/jaar meer voor elektriciteit en 2,8 €/jaar meer voor aardgas, in vergelijking met de uitrol op 15 jaar die momenteel lopende is (gemiddelde tariefverhoging over 15 jaar).
 
De versnelde uitrol van de digitale meter biedt afnemers echter de mogelijkheid om sneller hun verbruik te controleren en te sturen. Deze voordelen kunnen in de eerste plaats volgen uit een verandering in verbruiksgedrag: energie besparen en verbruiken als de energiekosten laag zijn bijvoorbeeld. Als afnemer met een digitale meter krijgt u dus ook de tools in handen om op termijn te besparen op de energiefactuur en minder te betalen.
 
Daarnaast kunnen mede door de investering in digitale meters de elektriciteitsafnemers beter geïnformeerd hun verbruik gaan beheren , waardoor hoge investeringen in het net op termijn vermeden worden die anders noodzakelijk zouden zijn om nieuwe toepassingen zoals warmtepompen en elektrische voertuigen op brede schaal mogelijk te maken. De digitale meter is zo een deel van de brug naar de energietransitie.
 
Advies van de VREG

De VREG bundelden de resultaten en conclusies van de KBA in een advies aan de Vlaamse regering.
 
Ze adviseren aan de Vlaamse Regering om in het Energiebesluit de plaatsing van een digitale meter in geval van een kleinverbruiksmeting voor elektriciteit te voorzien, zodat uiterlijk op 31 december 2024, 80% van de kleinverbruiksmeetinrichtingen een digitale meter heeft, waarna een volledige uitrol beoogd wordt tegen 1 juli 2029. De versnelde uitrol voor 80% tegen 2024 zorgt er ook voor dat Vlaanderen  zal kunnen voldoen aan de Europese Richtlijn 2019/944.

Het volledige advies kan je nalezen op de website van de VREG.

Bron : https://www.vreg.be/nl/document/adv-2020-02