fbpx

Subsidie thuisbatterijen: wat betekent dit?

Dit nieuwsbericht werd geschreven volgens stand van zaken bij publicatie. De inhoud is onder voorbehoud van veranderingen in wetgeving.

De Vlaamse regering heeft het besluit goedgekeurd voor een premie voor stationaire installaties voor elektrochemische opslag van elektriciteit.  Eenvoudig gezegd : minister Lydia Peeters kondigde de langverwachte subsidie voor thuisbatterijen aan.  

Wat weten we hier over? Wij zetten het voor u even op een rijtje:

De premie

 • Vaste premie van 250 EUR per kWh capaciteit van de batterij met een maximum van 3.200 EUR per aansluitingspunt. De premie kan nooit meer bedragen dan 35% van de investeringskost.
 • De totale investeringskost is de som van:
  • Aankoopprijs incl. BTW van het opslagsysteem.
  • De kostprijs van de batterijomvormer. Bij een hybride PV en batterij omvormer wordt 50% van de kostprijs van de omvormer in rekening gebracht.
  • De installatie -en plaatsingskosten.
 • In geval van leasing verstaat men onder investeringskost de totale leasingkost gedurende de eerste tien jaar van het leasecontract (optelsom van de maandelijkse premies)
 • Op dit moment beperkt tot de jaren 2019 en 2020.

Wie komt in aanmerking

 • Natuurlijke personen die eigenaar zijn van een PV installatie aangesloten op het net in Vlaanderen.Rechtspersonen zoals vennootschappen zijn dus uitgesloten.
 • Per aansluiting (EAN nummer) maximaal 1 premie om de 10 jaar.

Technische voorwaarden

 • Enkel woningen voorzien van een bi-directionele en digitale meter komen in aanmerking. Wie nog geen digitale meter heeft bij de aanvraag van de premie krijgt bijkomend ook de kost voor de plaatsing van zo’n meter vergoed tot een maximum van 300 EUR.  Bij aanvraag voeg je dan een kopie van de goedgekeurde offerte voor de plaatsing van zo’n meter toe.  De premie kan niet gecombineerd worden met het 15-jarig recht op terugdraaiende teller.
 • De installatie moet geplaatst worden door een erkend installateur, gekeurd zijn, en aangemeld worden bij de netbeheerder (bv via de website van Fluvius).
 • De installatie is aangesloten op een PV installatie met een maximaal AC omvormer vermogen van 10kW.
 • De geplaatste batterij wordt niet als een loodaccu beschouwd. 
 • De installatie moet beschikken over een tweerichtingscommunicatie-interface. 
 • Ze beschikt over een injectielimiet van 60% van het maximale omvormervermogen of een slimme sturing van de installatie die minstens hetzelfde resultaat oplevert. 

Behandeling

 • Het departement Omgeving zal de aanvragen behandelen in de volgorde waarin ze worden ingediend
 • De premies worden toegekend tot het budget voor het betreffende kalenderjaar zijn opgebruikt. Er is momenteel een budget van 5 miljoen EUR voorzien.

Zoals u leest is dit ontwerpdecreet heel concreet.  Het werd ook juridisch onderbouwd en de kans dat het de toetsing door de Raad van State niet zal doorstaan is bijzonder klein. 

Uiteraard vallen de opslagsystemen van AlphaESS met hun kobalt vrije lithium ijzerfosfaat technologie allemaal onder de scope van het ontwerpdecreet.